Integraal Kindcentrum Joannes

Integraal Kind Centrum (IKC) IKC Joannes is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterbegeleiding/peuterspeelwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een gebouw.

Een organisatie waarin leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Alle betrokken partijen, ieder vanuit eigen kracht en expertise, leveren hier een actieve bijdrage aan. Opvang, onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning gaan binnen de samenwerking hand in hand, met het kind als stralend middelpunt. 

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram