Integraal Kindcentrum Joannes

Ieder kind en elke leerkracht moet zich veilig voelen op het IKC. We vinden het daarbij belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat er onderling respect en vertrouwen is.

Als kinderen zich veilig voelen op het IKC, dan kunnen ze zich beter ontwikkelen. Een laagdrempelig contact met de ouders vinden wij daarbij zeer belangrijk. Want als we elkaar goed op de hoogte houden, dan kunnen we er samen voor zorgen dat het kind zich prettig voelt, zowel thuis als op het IKC. 

Onze kenmerken voor een veilig IKC

  • We vinden een persoonlijke relatie met kinderen en ouders belangrijk
  • We voorkomen liever dan dat we moeten ingrijpen
  • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk
  • We laten gewenst voorbeeldgedrag zien
  • We besteden minimale aandacht aan ongewenst gedrag, maar hanteren wel eenduidige consequenties
  • We leren het kind positief over zichzelf en anderen te denken
  • We respecteren elkaar zoals we zijn
  • We focussen niet op het probleem maar op de oplossing en we richten ons op de gewenste toekomst.
  • We sluiten niemand buiten

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram