Integraal Kindcentrum Joannes

beweging

 

Dagopvang 0 - 4 jaar

De dagopvang wordt berekend over 52 weken per jaar. Een dagdeel bestaat uit 5.5 uur, een hele dag bestaat uit 11 uur. De minimale afname van de dagopvang is 2 dagdelen per week. Het ochtend dagdeel is van 07.00 – 12.30 uur en het middag dagdeel van 13.00 – 18.30 uur. De kinderen dienen tussen 12.30 – 13.00 uur gebracht c.q. gehaald te worden.

Soort opvang** Uren p/mnd  Prijs p/mnd  Prijs p/uur* 
Dagopvang  23.83 € 181,61   € 7,62
Extra opvang  nvt   € 8,02

 

Download tarieven KDV 2018 voor een uitgebreide toelichting over onze tarieven dagopvang 2018

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn bij het tarief inbegrepen. 


Buitenschoolse opvang

Voor kinderen van 4 -13 jaar biedt Kinderopvang Zonnekinderen naschoolse opvang. De opvang wordt afgenomen in dagdelen, gerekend vanaf de eindtijd van de school die uw kind bezoekt tot 18.30 uur. De minimale afname van de buitenschoolse opvang is 1 dagdeel per week.

Soort opvang** Afname Prijs p/uur*
Voorschoolse opvang (VSO)
exclusief vervoer
Vanaf 07.00 uur - begin schooltijd € 7,44
Voorschoolse opvang (VSO)
inclusief vervoer
Vanaf 07.00 uur - begin shooltijd € 7,70
Naschoolse opvang (NSO)
exclusief vervoer
Vanaf einde schooltijd - 18.30 uur € 7,44
Naschoolse opvang (NSO)
inclusief vervoer
Vanaf einde schooltijd - 18.30 uur € 7,70
Vakantieopvang
exclusief vervoer
Per dagdeel € 7,44
Extra opvang Per dagdeel € 8,03

Download Tarieven BSO 2018 voor een uitgebreide toelichting op onze tarieven buitenschoolse opvang 2018. U vindt hier ook de tarieven voor vakantieopvang en voorschoolse opvang.

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief drinken, fruit en tussendoortjes. Op de lange middagen, vakantiedagen en studiedagen ook inclusief lunch. Ook zijn alle actviteiten en uitstapjes inbegrepen in het tarief.

* Bovenvermelde prijzen zijn bruto prijzen, dit is exclusief de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.
** de minimale afname bedraagt 1 maand.

Betalingsvoorwaarden

Eén week voor aanvang van een nieuwe maand ontvangt u de factuur via de mail. Wij gebruiken hiervoor het mailadres dat u op het inschrijfformulier heeft ingevuld.
In de laatste week van de maand worden de opvangkosten voor de daaropvolgende maand geïncasseerd.

Betaling geschiedt alleen via automatische incasso. Hiervoor tekent u op het contract. Zonder automatische incasso kunnen wij uw kind niet plaatsen.

Wanneer wij de opvangkosten niet kunnen incasseren, behouden wij ons het recht voor uw plaatsing per direct op te zeggen en zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gemaakte kosten worden aan u doorberekend.
Gereserveerde uren worden bij ziekte, extra aangevraagde dagen, vakanties, eerder ophalen/later brengen en feestdagen doorberekend.