Integraal Kindcentrum Joannes

In de medezeggenschapsraad van IKC Joannes zijn de ouders en de leerkrachten in gelijke aantallen vertegenwoordigd. De MR bespreekt gevraagd en ongevraagd alles wat met het onderwijs te maken heeft. Zij beoordeelt plannen en beleidsvoornemens van het IKC. De MR brengt verslag van zijn activiteiten uit aan personeel en ouders. Eén ouder- en één personeelslid zijn afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle bij het bestuur aangesloten scholen. In deze GMR worden alle bovenschoolse zaken besproken.

De Medezeggenschapsraad samen met de Oudercommissie van Zonnekinderen vormen samen onze IKC-raad.

De ouderraad helpt het IKC bij het organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, sportdag en het eindfeest of schoolreisje. 

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram

Huur gymzaal

Op IKC Joannes beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via p.venneman@ikcjoannes.nl