Integraal Kindcentrum Joannes

IKC Joannes is gelegen in het mooie Gelderse dorp Groessen. Het IKC is ontstaan uit de intensieve samenwerking tussen de Joannesschool, Bernadetteschool en Kinderopvang Zonnekinderen. Op ons IKC bieden wij kinderen van 0 tot en met 12 jaar een doorgaande ontwikkellijn waarbij onderwijs en opvang vloeiend in elkaar overlopen en elkaar versterken in een gedeelde pedagogische visie.

groessen wijs

Samen-wijzer!

Gert Biesta

Socialisatie

ons onderwijs is deel van het dorp en de rest van de wereld

wereld-wijs en samen-wijs

socialisatie

Als het samen kan doen wij het niet alleen en leren is leuk en kan overal.


Kwalificatie

kennis, vaardigheden en houding

basis-wijs en koers-wijs

kwalificatie

Je weet wat je moet leren en wat je ermee kunt doen.


Subjectificatie

de vorming van een identiteit: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn.

talent-wijs en eigen-wijs

subjectificatie

Jouw leeromgeving is boeiend, inspirerend en uitdagend en daardoor komt jouw persoonlijkheid tot bloei.


Onder de wijzen en basisbehoeften (competentie, autonomie en relatie) staan de zeven beloftes aan de leerlingen in de Liemers, die door middel van gesprekken met leerlingen tot stand zijn gekomen. Deze beloftes liggen onder de beslissingen die wij nemen en bepalen de koers, de richting die wij als team op willen gaan.


Pedagogische tact

Competentie

competenties

We hebben hoge verwachtingen van elkaar

Onze waarden

Kwaliteit

De leerlingen werken zelfstandig aan hun groei. Ze leren zelf te plannen en ervaren dat ze eigenaar zijn van hun leerproces.

Onze wijzen

Ze zijn basis-wijs

De vakken en methodes

Dit zijn de basisvakken; rekenen, taal, spelling en lezen

Verbinding

We gaan vanuit de kleine setting de verbinding aan met de rest van de wereld om ze voor te bereiden op hun toekomst

Onze wijzen

Ze zijn wereld-wijs

De vakken en methodes

Dit is thematisch werken rondom de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en digitale geletterdheid. Het creatieve aspect sluit hierop aan.


Autonomie

autonomie

Je hebt altijd zelf een keuze

Onze waarden

Zelfvertrouwen

Leerlingen weten wat hun passies en talenten op het gebied van hoofd, hart en handen zijn. Ze durven te stralen!

Onze wijzen

Ze zijn talent-wijs

De vakken en methodes

Talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. Naast de 'basis' en de 'wereld', laten we kinderen kennis maken met verschillende kunstdisciplines, sporten en techniek, zodat ze ontdekken wat hun passies zijn.

Ontwikkeling

Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen proces. Ze zijn zich bewust van hun eigen doelen.

Onze wijzen

Ze zijn koers-wijs

De vakken en methodes

Leerlingen weten wat hun eigen leerdoelen zijn. Ze verwoorden dit tijdens kindgesprekken, brengen dit in beeld op hun leerdoelblad en werken eraan binnen Snappet.


Relatie

relaties

We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven

Onze waarden

Zelfbewust

Leerlingen ontwikkelen zich optimaal, wij willen dat kinderen gelukkig zijn en worden.

Onze wijzen

Ze zijn eigen-wijs

De vakken en methodes

Onze basis is pedagogische tact. Het kind staat centraal in al zijn facetten. Dit zie je terug bij Kanjertraining en in onze kindgesprekken.

Verbonden

Leerlingen voelen een sterke verbondenheid met elkaar, leerkrachten en het dorp. Ze leren van en met elkaar.

Onze wijzen

Ze zijn samen-wijs

De vakken en methoden

Samenwerken is essentieel in je leven. Leerlingen spelen, werken, vieren en leven samen. Er wordt veel groepsoverstijgend gewerkt en daarnaast werken we samen met verenigingen uit het dorp.

Download onze missie/visie

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram

Huur gymzaal

Op IKC Joannes beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via p.venneman@innerwaard.nl