Integraal Kindcentrum Joannes

IKC Joannes is gelegen in het mooie Gelderse dorp Groessen. Het IKC is ontstaan uit de intensieve samenwerking tussen de Joannesschool, Bernadetteschool en Kinderopvang Zonnekinderen. Op ons IKC bieden wij kinderen van 2 tot en met 12 jaar een doorgaande ontwikkellijn waarbij onderwijs en opvang vloeiend in elkaar overlopen en elkaar versterken in een gedeelde pedagogische visie.

Onze kernwaarden zijn veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Centraal daarbij staat het woord SAMEN. Ons motto is:

Samen werken
Samen spelen
Samen vieren
Samen verantwoordelijk
Samen leven

Samen met de kinderen, maar ook samen met de ouders én met het dorp en het verenigingsleven. Betrokken ouders en verbinding met de dorpscultuur zijn belangrijke pijlers van onze school. Ook streven wij naar een goede samenwerking met de verschillende partners voor kinderopvang en peuterspeelzaal. Samen hebben wij hetzelfde doel; zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen!

Sociaal welbevinden

Kinderen moeten zich hier veilig, prettig en competent kunnen voelen. Hierbij staat de relatie centraal. Het is fijn erbij te horen, je welkom te voelen en plezier te hebben.

Autonomie

De kinderen leren om zelfstandig te werken. Ze leren zelf te plannen, problemen op te lossen en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.

Missie

We willen voor de kinderen een goede basis leggen voor nu en de toekomst. Ontwikkeling staat hierbij centraal, waarbij we ieders mogelijkheden willen zien, kansen willen benutten en talenten willen ontwikkelen.

Eigenheid

Elk kind mag zijn wie het is, mag trots zijn op zijn of haar eigen kunnen en hier waardering voor krijgen. Elk kind heeft talenten. De opdracht voor ons is om kinderen uit te dagen deze talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Nieuwe ontwikkelingen

Leren is ontwikkeling en open staan voor de wereld om ons heen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs volgen we op de voet. Je blijven ontwikkelen, verwonderen, ontdekken en richten op de toekomst.

Samen met de kinderen, maar ook samen met de ouders én met het dorp en het verenigingsleven. Betrokken ouders en verbinding met de dorpscultuur zijn belangrijke pijlers van onze school. Ook streven wij naar een goede samenwerking met de verschillende partners voor kinderopvang en peuterspeelzaal. Samen hebben wij hetzelfde doel; zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen!