Integraal Kindcentrum Joannes

Kinderen zitten in de klas

De regio de Liemers startte op 1 augustus 2014 met passend onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werken alle gewone en speciale scholen in onze regio samen in het Samenwerkingsverband De Liemers po. Ook IKC Joannes valt onder dit samenwerkingsverband.

Passend onderwijs in de klas

Voor het kind is het belangrijk dat het extra ondersteuning zo veel mogelijk gewoon in de eigen klas krijgt, in plaats van daarbuiten. Onze leerkrachten zijn daarop getraind zodat ze in een groep met verschillende soorten leeerlingen toch voldoende aandacht aan alle kinderen kunnen geven. Als een leerling toch extra ondersteuning buiten de klas nodig heeft, bespreekt het IKC dit met de ouders.

Het samenwerkingsverband en het IKC

Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar het IKC te halen. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien het IKC zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend. Meer informatie hierover kunt u lezen in de onderwijsgids.

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram

Huur gymzaal

Op IKC Joannes beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via p.venneman@innerwaard.nl