Integraal Kindcentrum Joannes

Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Ons pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerkers en ouders hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het pedagogisch beleid. Dat vinden wij belangrijk! Onze visie moet gedragen worden door onze medewerkers en de ouders. Het is immers in deze gezamenlijkheid dat we vorm en inhoud kunnen geven aan de opvoeding en ontwikkeling van alle aan onze zorg toevertrouwde kinderen.

Speerpunten uit ons pedagogisch beleid zijn:

  • Ieder kind staat centraal!
  • Kinderen kunnen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze ontwikkelen;
  • Samen werken met ouders;
  • Stimuleren van de emotionele veiligheid;
  • Stimuleren van persoonlijke competenties;
  • Stimuleren van sociale competenties;
  • Aanbieden van regels, normen en waarden;
  • Leren door te spelen, Startblokken;
  • Buitenspel en bewegen, slecht weer bestaat niet, alleen de verkeerde jas!
  • Observeren en signaleren.

Bekijk ons Pedagogisch Beleid hier en de bijbehorende bijlages hier.

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram