Integraal Kindcentrum Joannes

Zelfstandig werken vanaf de kleuterklas staat bij IKC Joannes hoog in het vaandel. Van jongs af aan leren de kinderen zelf te plannen, problemen op te lossen en te ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces.

Leerplan

Wij maken gebruik van de methodiek 'opbrengstgericht werken'. Hierbij richten we ons op de kernvakken (begrijpend) lezen, rekenen, taal en spelling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen opgroeien met een besef van de wereld, de natuur en de geschiedenis. Dit komt aan bod bij het vak wereldoriëntatie. Ook besteden we veel aandacht aan cultuur, techniek, sport en creativiteit. Hiervoor werken we samen met diverse bedrijven, organisaties en lokale verenigingen die het IKC bezoeken voor gastlessen. Maar we nemen ook de kinderen geregeld mee naar buiten; in de wereld om ons heen. Vanaf groep 7 leren de kinderen spelenderwijs Engels, aan de hand van de teksten van popsongs.

Aandacht voor het individu

Niet bij elke leerling verloopt de ontwikkeling hetzelfde. In ons onderwijs houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Met groepsplannen kunnen we inspelen op de niveauverschillen binnen de groep. Daarom maken we op het IKC ook veel gebruik van computers, zodat leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren.

Gepersonaliseerd leren

Sinds maart 2016 werken we met gepersonaliseerd leren. Hierbij gaan we uit van de behoeften en mogelijkheden van de leerling zelf. Hij of zij weet zelf het beste hoe het tot leren komt. De leerling heeft een duidelijke stem in wat hij wil leren, hoe hij toegang tot informatie wil krijgen en hoe hij deze informatie wil verwerken. En hij heeft een keuze in hoe hij aantoont wat hij heeft geleerd. Zo kunnen we de leeromgeving, de leerstof en de leermethode afstemmen op de individuele behoeften van de kinderen.

Extra ondersteuning

In het kader van gepersonaliseerd leren krijgen ook leerlingen, die op welk vlak dan ook meer dan gemiddelde ondersteuning nodig hebben, de aandacht die ze verdienen. Hierbij valt te denken aan meerbegaafdheid, leerachterstand, gedragsproblemen of fysieke beperkingen. Meer hierover leest u op onze pagina Passend onderwijs.

ICT

Om er voor te zorgen dat kinderen allemaal op hun eigen niveau en hun eigen tempo kunnen leren, hechten wij veel belang aan ICT. In alle groepen hangt een digibord of een touchscreen. De leerlingen maken dagelijks gebruik van speciale software die bij de leermethodes horen. Ook voor kinderen die meerbegaafd zijn of juist wat meer oefening nodig hebben, is specifieke software beschikbaar.

Snappet

Vanaf groep 4 maken we gebruik van Snappet. Hierbij heeft ieder kind de beschikking over een eigen tablet met les- en oefenmateriaal dat aansluit op zijn eigen niveau. Het sluit aan op de lessen die de leerkracht klassikaal behandelt.

Wij gebruiken Snappet omdat:

  • De leerlingen effectief met hun tijd kunnen omgaan.
  • De leerlingen op hun eigen niveau in hun eigen tempo kunnen leren.
  • De leerlingen zelfstandig kunnen werken en hun eigen voortgang kunnen volgen.
  • De leerkrachten direct de resultaten van de kinderen kunnen inzien en ze feedback kunnen geven.
  • De leerkrachten meer tijd overhouden voor klassikale instructies én individuele begeleiding.
  • De leerkrachten beter inzicht hebben in de voortgang van de klas en daarmee een betere planning kunnen maken.

Meer informatie kunt u vinden op www.snappet.nl

Mediawijsheid

In de huidige tijd zijn het gebruik van internet, social media en mobiele telefoons een belangrijk onderwerp. Kinderen zijn erg gevoelig voor de aantrekkingskracht van deze nieuwe media en daarmee ook kwetsbaar voor de gevaren. Met name in de bovenbouw besteden we daar bijzondere aandacht aan.
De komende jaren zullen we ons verder gaan verdiepen in specifieke vaardigheden voor de 21e eeuw.

Onderwijs in ontwikkeling

IKC Joannes is een modern IKC die met de tijd meegaat. De ontwikkelingen en de discussies op het gebied van ICT, lesmethodes, toetsen, veiligheid en andere onderwerpen in het onderwijs volgen wij dan ook op de voet.  Daar waar wij het van toegevoegde waarde vinden, zetten we nieuwe middelen of methodes in. Recente voorbeelden hiervan zijn Snappet en het continu rooster.

Daarnaast zijn we sinds het schooljaar 2018-2019 gestart met ateliers waarbij er ruimte is voor het ontwikkelen van allerlei talenten. De leerlingen zijn bezig met o.a. kunstdisciplines, koken, techniek en ICT.

Wereld Oriëntatie

We hebben de manier van werken tijdens WO aangepast. De kinderen verwerken op drie manieren de leerstof omtrent het thema. Een thema duurt 3 weken waarin ze via het planbord, computer en creatief/ICT de stof eigen maken. Op het planbord staan verdiepings- en verbredingsopdrachten, op de computer staan opdrachten van de methode en middels creatief/ICT maken ze iets wat met het thema te maken heeft. Dit doen wij met groep 5 t/m 8 groepsdoorbroken op vaste momenten.