Integraal Kindcentrum Joannes

Spelen

 De tarieven voor kinderopvang zijn bruto tarieven, uw netto kosten zijn altijd lager. De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de zogenaamde Wet Kinderopvang. De teruggave kunt u als Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Tarieven dagopvang 0 - 4 jaar

Bekijk de actuele tarieven voor het KDV op de site van Zonnekinderen.

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven dagopvang inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn bij het tarief inbegrepen. 

Tarieven peuteropvang 2 - 4 jaar

De financieringsmogelijkheden voor peuters (2 - 4 jaar) verschillen indien één van beide ouders al dan niet werken of anderzinds recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst of recht hebben op een door de gemeente gesubsidieerde plaats.

Lees meer over gesbusidieerde peuteropvang op de site van Zonnekinderen.

Tarieven buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar

Bekijk de actuele tarieven voor de BSO op de site van Zonnekinderen.

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit en tussendoortjes. Op de lange middagen, vakantiedagen en studiedagen ook inclusief lunch. Ook zijn alle actviteiten en uitstapjes inbegrepen in het tarief. 

Betalingsvoorwaarden

Eén week voor aanvang van een nieuwe maand ontvangt u de factuur via de mail. Wij gebruiken hiervoor het mailadres dat u op het inschrijfformulier heeft ingevuld.
In de laatste week van de maand worden de opvangkosten voor de daaropvolgende maand geïncasseerd.

Betaling geschiedt alleen via automatische incasso. Hiervoor tekent u op het contract. Zonder automatische incasso kunnen wij uw kind niet plaatsen.

Wanneer wij de opvangkosten niet kunnen incasseren, behouden wij ons het recht voor uw plaatsing per direct op te zeggen en zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gemaakte kosten worden aan u doorberekend.
Gereserveerde uren worden bij ziekte, extra aangevraagde dagen, vakanties, eerder ophalen/later brengen en feestdagen doorberekend.

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram

Huur gymzaal

Op IKC Joannes beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via p.venneman@innerwaard.nl