Integraal Kindcentrum Joannes

Kinderen zijn samen aan het lunchen

Inspectie GGD

Alle kinderopvangcentra in Nederland worden jaarlijks ge├»nspecteerd door de GGD. De GGD handelt in opdracht van de gemeente. Door een bezoek aan de locatie toetst de GGD of wij voldoen aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang voorschrijft. De locatie wordt beoordeeld op zeven onderdelen: 

  •  Ouders
  •  Personeel
  •  Veiligheid en gezondheid
  •  Accommodatie en inrichting
  •  Groepsgrootte en beroepskracht/kind-ratio
  •  Pedagogisch beleid en praktijkplan
  •  Klachten

De conclusie staat beschreven in het inspectierapport. Dit rapport is op de website van het landelijk register kinderopvang te vinden en onderstaand te downloaden:

Bezetting op de groep

Wij streven ernaar zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groepen in te zetten, omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen van kinderen stimuleert. Ook voor u als ouder(s) is het prettig zo veel mogelijk dezelfde gezichten te zien. Wij hanteren de beroepskracht/kind-ratio zoals vastgesteld in de Wet Kinderopvang.

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram

Huur gymzaal

Op IKC Joannes beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via p.venneman@innerwaard.nl