Integraal Kindcentrum Joannes

Binnen Zonnekinderen leveren coaches een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van Sport, Natuur, Cultuur, Multimedia en Wereldwijs. Zij organiseren en stimuleren activiteiten op alle locaties. Zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als in de dagopvang worden gemotiveerd om lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn.

Alle coaches zorgen ook voor het coachen van de pedagogisch medewerkers op de locatie, zodat het aanbieden van kwalitatieve activiteiten op het gebied van onze pijlers een vast onderdeel van het aanbod wordt.

Sportcoach

De sportcoaches zorgen voor een dagelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten. Ook werken zij samen met plaatselijke sportverenigingen, zodat kinderen door middel van clinics, materiaal- en accommodatiegebruik kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Natuur & Avontuurcoach

Onze natuurcoaches hebben een Landrover en Natuurbus ter beschikking en trekken daar samen met de kinderen de natuur mee in. Ze gaan naar een bos, park, waterplas of een andere avontuurlijke plek, om de natuur te ervaren en beleven.

Cultuurcoach

De cultuurcoaches verzorgen toneel- en dansactiviteiten, maar voorzien ook in een aanbod op het gebied van onder andere schilderen, boetseren, muziek of andere creatieve uitingen. Uiteraard zorgen de cultuurcoaches dat feestdagen, cultuurgewoontes en maatschappelijke actualiteiten niet onopgemerkt blijven. Ook aan speciale gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag, Vader- en Moederdag, Kinderboekenweek en Dierendag wordt gedacht.

Multimediacoach

Onze multimediacoach is altijd op zoek naar de nieuwste gadgets, activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van multimedia. Samen een game ontwerpen, filmpjes maken of bezoek aan de radiostudio! Ook leert de multimediacoach je de in's en out's van bijvoorbeeld fotobewerking en project mapping.

Wereldwijscoach

De Wereldwijscoach neemt je mee in de werkende wereld. Een kijkje bij de brandweer? Helpen in een verzorginsghuis? Of liever aan de slag als souschef in een sterren restaurant? De Wereldwijscoach zorgt voor de gaafste bedrijfsbezoeken. Tijdens de activiteiten leren kinderen verantwoordelijkheden kennen, respect hebben voor mens en milieu en iets goeds doen voor een ander.

Leuk dat u geïnteresseerd bent in onze opvang! Wilt u uw kind(eren) aanmelden of liever eerst wat meer informatie? Neem gerust contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar: 0316 340079. Wij staan u dagelijks van 08:30 tot 17:00 uur met alle plezier te woord.

Direct aanmelden kan via deze pagina. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, nemen we zo snel mogelijk contact met u op!

Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Ons pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch medewerkers en ouders hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het pedagogisch beleid. Dat vinden wij belangrijk! Onze visie moet gedragen worden door onze medewerkers en de ouders. Het is immers in deze gezamenlijkheid dat we vorm en inhoud kunnen geven aan de opvoeding en ontwikkeling van alle aan onze zorg toevertrouwde kinderen.

Speerpunten uit ons pedagogisch beleid zijn:

 • Ieder kind staat centraal!
 • Kinderen kunnen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze ontwikkelen;
 • Samen werken met ouders;
 • Stimuleren van de emotionele veiligheid;
 • Stimuleren van persoonlijke competenties;
 • Stimuleren van sociale competenties;
 • Aanbieden van regels, normen en waarden;
 • Leren door te spelen, Startblokken;
 • Buitenspel en bewegen, slecht weer bestaat niet, alleen de verkeerde jas!
 • Observeren en signaleren.

Bekijk ons Pedagogisch Beleid hier en de bijbehorende bijlages hier.

Dowload hier de meest recente inspectie rapportten van de GGD

 

kwalieteitseisen opvang ikc joannes

Inspectie GGD

Alle kinderopvangcentra in Nederland worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De GGD handelt in opdracht van de gemeente. Door een bezoek aan de locatie toetst de GGD of wij voldoen aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang voorschrijft. De locatie wordt beoordeeld op zeven onderdelen: 

 •  Ouders
 •  Personeel
 •  Veiligheid en gezondheid
 •  Accommodatie en inrichting
 •  Groepsgrootte en beroepskracht/kind-ratio
 •  Pedagogisch beleid en praktijkplan
 •  Klachten

De conclusie staat beschreven in het inspectierapport. Dit rapport op de website van het landelijk register kinderopvang, www.landelijkregisterkinderopvang.nl te vinden en onderstaand te downloaden:

Bezetting op de groep

Wij streven ernaar zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groepen in te zetten, omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen van kinderen stimuleert. Ook voor u als ouder(s) is het prettig zo veel mogelijk dezelfde gezichten te zien. Wij hanteren de beroepskracht/kind-ratio zoals vastgesteld in de Wet Kinderopvang.

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Houd ook onze social media in de gaten:

- Facebook         - Instagram

Huur gymzaal

Op IKC Joannes beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via p.venneman@ikcjoannes.nl